Trip Crazie

หน้าแรก Trip Crazie

MUST READ

Campagnolo Shamal mille ล้อในตำนานที่ดีทั้งทางเขาและทางราบ

CAMPAGNOLO SHAMAL MILLE หากถามถึงล้อในตำนานที่ไหลลื่นทุกทางอเนกประสงค์ ตามมาตรฐานล้อแข่งขอบต่ำที่ใช้แข่งขัน ไม่ว่าจะทางเรียบหรือทางเขาแล้ว น้อยคนนักที่จะไม่รู้จักแบรนด์ Campaqnolo ด้วยคำถามมากมายที่ถามเข้ามากับทางทีมงานว่าล้อสวยใช้ดี ราคาสมเหตุสมผล และคุณภาพสมราคามีอะไรแนะนำบ้าง ในวันนี้ทางทีมงาน CrazieBike จึงขออนุญาตท่านผู้อ่านมารีวิวล้อฉบับแนะนำ ของล้อแบรนด์ดัง นามว่า Campagnolo Shamal mille ประวัติ ความเป็นมา Campaqnolo  เดิมบริษัท Campaqnolo ก่อตั้งขึ้นในประเทศอิตาลี มาเป็นเวลายาวนานกว่า 80 ปีโดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ว่าจะใช้ความสวยงามและเทคโนโลยีระดับสูงในการออกแบบวงล้อจักรยาน ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจดังกล่าวจึงทำให้แบรนด์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในเวลานี้โด่งดังไปทั่วโลก Campagnolo...