Trip Crazie

หน้าแรก Trip Crazie

MUST READ

Scope Wheel Test Ride เห็นครั้งแรกทำเอาใจสั่น กระเป๋าตังแทบลั่น

ล้อ Scope Wheel แบรนด์ เนเธอร์แลนด์ จากที่ทางทีมงาน CrazieBike ได้เขียนรีวิวไปแล้วถึงคุณสมบัติในรีวิวฉบับแรก และเทคโนโลยีในรีวิวฉบับที่ 2 ณ เพลานี้ ล้อ Scope มาถึงมือทีมงาน CrazieBikeแล้ว บอกตรงๆ เห็นครั้งแรกทำเอาใจสั่น กระเป๋าตังแทบลั่น น่าโดนแค่ไหนมาดูกันใน รีวิวฉบับใช้เอง ด้วยเนื้องานที่ต้องบอกว่าสวยงามกว่าที่คิดไว้มาก งานขอบล้อเนียนมือมาก คำว่า Scope...

Day 3 : Granfondo Pinarello 2017 Race Day