How To

หน้าแรก How To
How To

MUST READ

Preparing FI’ZI:K GRANFONDO CrazieBike STORY

สวัสดีสมาชิกขาแรง และขาล้าอ่อนแรง ชาว Crazie Bike อย่างที่ทราบข่าวคราวว่าเจ้าสำนัก Dearima เปิดตัว Pinarello Dogma F8 พันธุดุ ประกอบมือ ขึ้นแท่นจัดเตรียม แสดงอาคม รีดเค้นความดุ ของ เจ้า DOGMA F8 สีดำนั้น แท้จริงแล้วเจ้าสำนักเตรียมตัวไปขึ้นเขียง ชิงธงรบ Rider ชาติไทย...

กว่าจะมาเป็น Pinarello